Gần đến rằm tháng 7, thị trường đồ vàng mã bắt đầu nhộn nhịp trở lại

Nhà lầu, siêu xe, hàng hiệu, đồ dùng cá nhân... được sản xuất không khác nguyên mẫu đồ thật để gửi xuống cho những người ở cõi âm.