Vị thuốc từ rễ cây qua lâu

Cây qua lâu thuộc họ bí (cucurbitaceae), có tên khoa học là trichosanthes kirilowi maxim.  Tên khác là dưa trời, hoa bát, dưa núi,vương qua (bát bát châu (tên miền Nam),tên gọi ở miền Bắc là dây bạc bát,   người Tày gọi là thau ca.