5 nhu cầu của nhân viên mà nhà quản lý cần quan tâm 

Ở vị trí lãnh đạo đòi hỏi người quản lý rất nhiều kỹ năng và kinh nghiệm. Bên cạnh những yếu tố mang tính chuyên môn, kỹ thuật thì một nhà quản lý thông minh còn cần biết cách “sử dụng” nhân sự.