Thanh Hóa: Lãnh đạo huyện Quảng Xương trao quà nhân ái trước Tết cổ truyền

Những ngày giáp Tết cổ truyền Canh Tý 2020, mặc dù bận rộn với công việc cuối năm nhưng lãnh đạo, các cơ quan ban ngành huyện Quảng Xương, Thanh Hóa đã thực hiện tốt việc tổ chức đón Tết cổ truyền cho nhân dân.