Đưa cây quý từ rừng Nam Phi về Lạng Sơn thành công

Giám đốc Công ty mắc ca và sa chi, ông Lục Văn Bằng, cho biết, cây mắc ca đã có mặt ở Lạng Sơn 10 năm nay, song cây sa chi mới khoảng 2 năm. Theo đó, hạt sa chi được xem là “vua” của các loại hạt

Thông tin quảng cáo