Cùng Bình Tây lan tỏa yêu thương- Vu lan báo hiếu

Cùng với chuỗi hoạt động tri ân người tiêu dùng, phát thực phẩm chay miễn phí cho các Phật tử, chư tăng và người dân, Bình Tây đã để lại nhiều ấn tượng vô cùng sâu đậm.

Thông tin quảng cáo