Chính thức tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang với việc tăng thêm 90 ngàn đồng đối với mức lương cơ sở kể từ 1/7/