Đẩy mạnh phát triển các ngành nghề nông thôn

Ngày 4/5, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông Thôn đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính Phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.

Honda Việt Nam giới thiệu Tổng Giám đốc mới

Honda Việt Nam (HVN) vừa giới thiệu Tổng Giám đốc mới, người kế nhiệm ông Toshio Kuwahara - Tổng Giám đốc của Honda Việt Nam trong 2 năm (từ ngày 01 tháng 4 năm 2017 đến ngày 31 tháng 3 năm 2019).

Thông tin quảng cáo