TMV Emcas Đà Lạt: Phát hiện nhiều dấu hiệu sai phạm

Quảng cáo, tư vấn mời chào khách hàng thực hiện các dịch vụ xâm lấn nằm ngoài phạm vi chuyên môn được cấp phép. Thẩm mỹ viện Emcas – BS Bùi Văn Nhân tại Đà Lạt có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Thông tin quảng cáo