Hiệu quả hợp tác đào tạo với nước ngoài của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ HN

Trong bài viết dưới đây, tác giả đã đề ra giải pháp để nâng cao hiệu quả của việc hợp tác, liên kết các chương trình đào tạo của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội với các trường đại học, học viện hay các tổ chức giáo dục nước ngoài.