Thán phục quá, học sinh ta giỏi như... siêu nhân

Thành công lớn nhất của giáo dục là giúp cho mỗi một con người phát triển đúng với năng lực của bản thân mình, sẽ không có thước đo nào thích hợp để mang ra đo cho hàng ngàn trẻ em của một trường.

Sự tổn thương của một người vừa xin từ chức

"... Sự tùy tiện trong công tác điều động cán bộ đã làm tổn thương đến cá nhân tôi, đây là sự trăn trở lớn nhất đối với tôi lúc này" – đơn từ chức chưa ráo mực (lần 2) của ông Đoàn Ngọc Hải viết.

Chúc mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21.6

Trong những năm qua, Báo Đời sống & Pháp luật, Chuyên trang Sức Khỏe 365 - Báo điện tử Người Đưa Tin luôn đồng hành với các cơ quan đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội chung.

CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 21.6

Trong những năm qua, Báo Đời sống & Pháp luật, Chuyên trang Sức Khỏe 365 - Báo điện tử Người Đưa Tin luôn đồng hành với các cơ quan đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội chung.

CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 21.6

Trong những năm qua, Báo Đời sống & Pháp luật, Chuyên trang Sức Khỏe 365 - Báo điện tử Người Đưa Tin luôn đồng hành với các cơ quan đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội chung.

CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 21.6

Trong những năm qua, Báo Đời sống & Pháp luật, Chuyên trang Sức Khỏe 365 - Báo điện tử Người Đưa Tin luôn đồng hành với các cơ quan đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội chung.

Thông tin quảng cáo