Xã hội

Phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều trên con đường hội nhập và phát triển


UBND phường Hưng Đạo đã đạt được những thành quả cao trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phấn đấu xây dựng đô thị phường Hưng Đạo ngày càng giàu đẹp hơn.

Với vai trò là phường trung tâm của thị xã Đông Triều, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và cơ sở phường Hưng Đạo đã nêu cao vai trò trách nhiệm, chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đaọ, điều hành để thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác về kinh tế - xã hội.

Bước tiếp thành quả đã đạt được, lãnh đạo UBND phường Hưng Đạo luôn củng cố, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị theo mô hình đô thị. Chủ động khai thác tối đa các thế mạnh hiện có, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ, thương mại, công nghiệp – xây dựng và nông nghiệp.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo nguồn nhân lực từ cơ sở, huy động mọi nguồn lực luôn được quan tâm để đẩy nhanh chương trình phát triển đô thị, làm tốt công tác quy hoạch nhất là việc quy hoạch các diện tích đất dân cư xen kẹp để đấu giá tăng nguồn thu từ cấp quyền sử dụng đất.

f
Lãnh đạo UBND phường Hưng Đạo luôn củng cố, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị theo mô hình đô thị.

Ngày 25 tháng 02 năm 2017, tại hội trường phường Hưng Đạo đã diễn ra Hội nghị tổng kết biểu dương, khen thưởng phong trào thi đua hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2014 – 2017. Qua đó, UBND phường Hưng Đạo chú trọng trong công tác tổ chức tập huấn chuyển giao công nghệ, khoa học kỹ thuật mới cho nông dân; tạo vốn cho nông dân vay phát triển sản xuất; vận động hộ nông dân đoàn kết giúp nhau giảm nghèo; vận động hộ nông dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới; thường xuyên coi trọng công tác thi đua khen thưởng để phát triển phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Giai đoạn 2014 - 2017, phường Hưng Đạo đã được Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh công nhận 145 hộ SXKD giỏi cấp tỉnh, 425 hộ SXKD giỏi cấp thị xã.

Quy hoạch vùng sản xuất tập trung một loại giống để tăng năng suất và sản lượng; phát triển và xây dựng các thương hiệu sản phẩm riêng của địa phương như: thương hiệu nếp cái hoa vàng, rươi, cáy và rau ra vị… quan tâm công tác trùng tu, tôn tạo và phục dựng các lễ hội văn hóa truyền thống của địa phương, tăng cường công tác quản lý tài nguyên và công tác đảm bảo an ninh trật tư trên địa bàn.

Để bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn theo sự chỉ đạo của UBND thị xã Đông Triều số 1315/UBND ngày 29/5/2017. UBND phường Hưng Đạo đã thành lập tổ công tác về kiểm tra giám sát, quản lý việc khai thác, kinh doanh, vận chuyển tài nguyên than, cát, đất làm vật liệu san lấp đất mặt bằng trên địa bàn phường.

Được sự quan tâm của Đảng ủy, UBND thị xã Đông Triều và các phòng ban trực thuộc, UBND phường Hưng Đạo đã đạt được những thành quả cao trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phấn đấu xây dựng đô thị phường Hưng Đạo ngày càng giàu đẹp hơn.

Hoàng Hương
BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU