Mẹ Nguyễn Thị Thứ - huyền thoại bất tử

Nhân ngày 27/7 năm nay, chúng con lại xin được nhắc lại câu chuyện về cuộc đời Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ, cuộc đời đã trở thành huyền thoại, thành tượng đài của lòng yêu nước, đức hy sinh.

Thông tin quảng cáo