Người khắc bút cuối cùng đất Hà thành

Đối với ông Quý, mỗi một nét khắc là một linh hồn, một kỷ niệm. Cả cuộc đời gắn bó với nghề không nhằm mục đích mưu sinh, ông gắn bó với nghề là để bảo tồn cái nghề "lưu dấu thời gian" của đất Hà thành xưa.

Cái lý ông Mèo

Câu thành ngữ “cái lý của người Mèo” có hàm ý cái lý mặc nhiên, “thiên nhiên” là như thế. Nhưng trong cuộc sống rất nhiều lần cái lý này không được áp dụng. Câu chuyện con cháu "Vua Mèo" đòi dinh thự là một ví dụ

Thông tin quảng cáo