Hạnh phúc ở đâu?

Hạnh phúc ở ngay trong tâm mình, nhưng chúng ta lại kiếm tìm ở nơi khác. Và đó là bi kịch!

Hồi ức của một cựu Ủy viên Bộ Chính trị

Cuối năm 1970, Đoàn học viên lớp học đặc biệt của Trường viết văn Quảng Bá mới học được 5 tháng thì chuyển sang lớp huấn luyện cấp tốc tại Trường 105 Hòa Bình.

Thông tin quảng cáo