Thanh, kiểm tra dự án nhà ở xã hội bán chênh cả trăm triệu đồng

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND TP Hà Nội về việc kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động môi giới, mua bán nhà ở xã hội trên địa bàn.