TP.HCM: Khu công nghệ cao sẽ đạt 14 tỷ USD giá trị sản xuất trong năm 2018

Tổng giá trị sản lượng sản phẩm công nghệ cao đến nay của Khu công nghệ cao đạt gần 45 tỷ USD. Dự kiến trong năm 2018 sẽ đạt giá trị sản xuất toàn Khu công nghệ cao là 14 tỷ USD và đến năm 2020 sẽ vượt mốc 20 tỷ USD