‘XÂM HẠI TRẺ EM: IM LẶNG LÀ TỘI ÁC!’

Chưa bao giờ thực trạng xâm hại, bạo lực trẻ em lại đáng báng động như hiện nay. Cần lên án những hành vị gây tổn thương đến tinh thần và thể chất tối các em

Thông tin quảng cáo