Tạm giữ võ sư bạo hành vợ tàn bạo

Công an quận Long Biên (Hà Nội) đang tạm giữ hành chính và thực hiện các biện pháp ngăn chặn đối với Nguyễn Xuân Vinh do liên tiếp đe dọa gia đình nhà vợ.

Thông tin quảng cáo