Lương y Hoàng Thị Lụa – Phù thủy quái kiệt trong trị bệnh nan y

Nhóm phóng viên chúng tôi đã có dịp đến thăm nhà thuốc Đại Phát của lương y Bùi Thế Đại tình cờ gặp lại vị lương y mà nhóm phóng viên chúng tôi thường gọi là phù thuỷ quái kiệt trong trị bệnh nan y mà vị lương y đó đúng là Hoàng Thị Lụa, là vợ và cũng là chủ nhà của nhà thuốc gia truyền Đại Phát của lương y Bùi Thế Đại.