Lợi dụng chính sách, vay vốn rồi dùng vào việc cá nhân?

Vừa qua, một bạn đọc ở Nghĩa Hưng, Nam Định có đơn tố cáo gửi tới báo ĐS&PL về hành vi gian dối trong lập hóa đơn, chứng từ để chiếm đoạt tiền vay vốn của ông Nguyễn Văn K. (cũng ở Nghĩa Hưng, Nam Định).

Thuế tài sản nhìn từ góc độ luật pháp

Nhằm chuẩn bị chính sách thuế tài sản trình Chính phủ bổ sung vào chương trình xây dựng pháp luật năm 2018, Bộ Tài chính (BTC) đã điều tra, khảo sát và tổ chức lấy ý kiến theo quy định.

Nghiêm trị các đối tượng cho vay lãi nặng

Hoạt động tín dụng đen là một trong những mối nguy hại cho xã hội. Để từng bước đẩy lùi và loại bỏ tệ nạn này ra khỏi đời sống xã hội, các cơ quan bảo vệ pháp luật cần phải vào cuộc một cách mạnh mẽ, xử lý nghiêm...

Thông tin quảng cáo