Nữ tiến sĩ khoa học theo đuổi đam mê trồng rau, hoa và cây cảnh

TS. Ngô Kiều Oanh là con gái thứ 2 của cố Bộ trưởng Ngô Tấn Nhơn, Bộ trưởng hai bộ Canh nông và Kinh tế đầu tiên của Việt Nam. Ngoài khoa học, ba là người sớm theo đuổi đam mê trồng rau, hoa và cây cảnh.