Ngày này năm xưa: 29/6!

Mỗi một ngày qua đi là bao sự kiện đọng lại. 365 ngày trong năm, ngày nào cũng gắn với những sự kiện hào hùng dạy cho ta những bài học lịch sử...

Khổ về trồng cây thế mạnh

Nhà nông ở ĐBSCL đang đứng ngồi không yên vì nhiều loại nông sản vào chính vụ, rớt giá thê thảm. Xem ra nghịch lý "được mùa mất giá" hay "khổ về cây thế mạnh" vẫn lập lại?

Thanh kiếm và cuộc cách mạng công nghiệp 5.0

GS. Nguyễn Tử Siêm đọc bài viết dưới đây và cho rằng: “Bị bom nguyên tử, nước Nhật đầu hàng, chứ không chịu chết. Chiến tranh kết thúc cả nửa thế kỷ mà người lính Nhật sống như phỉ vẫn không đầu hàng..."

Hoa lan đột biến đắt hơn vàng?

Một giò lan đột biến nhiều khi có giá hàng trăm triệu đồng để cả tỷ đồng vẫn có người tìm kiếm sở hữu bằng được. Vậy tại sao hoa lan đột biến lại quý và có giá trị đắt hơn cả vàng?