Huyện Như Thanh (Thanh Hóa): Những dấu hiệu bất thường trong công tác sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Như Thanh là một huyện miền núi, nằm ở phía tây của tỉnh Thanh Hóa. Nhằm mục tiêu phát triển kinh tế cho địa phương có loại địa hình bán sơn địa này, công tác xây dựng cơ bản hàng năm luôn được Nhà nước chú trọng và đầu tư rất lớn. Thế nhưng, tình hình sử dụng nguồn vốn công tại Như Thanh đang được dư luận phản ánh có nhiều điểm bất thường.