Người dân 10 năm “mỏi mòn” chờ nhà mới tại dự án Metro Tower

Đóng tiền mua căn hộ từ năm 2010 nhưng đến cuối năm 2019 thì nhiều người dân vẫn chưa nhận được nhà chỉ vì năng lực yếu kém của chủ đầu tư dự án.