Chấn chỉnh tình trạng 'xẻ thịt' bãi biển Đồ Sơn

10 điểm làm dịch vụ cho thuê ô, ghế (khoảng 300 ô và 600 ghế nằm) do Trung tâm Dịch vụ và Phát triển du lịch Đồ Sơn quản lý, đầu thầu cho các hộ kinh doanh thuê chiếm khoảng 80% diện tích bãi tắm.

Sai phạm hàng loạt tại KCN tỉnh hải Dương

Qua thanh tra chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai đối với Công ty CP Đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Quang tại KCN Tân Trường và KCN Phúc Điền, Sở TN&MT tỉnh Hải Dương đã phát hiện một số sai phạm.

Thông tin quảng cáo