4 tình huống cha mẹ cần dặn con đừng để lòng tốt của mình bị lợi dụng

Cha mẹ cần dạy con làm người tử tế, tuy nhiên có những tình huống đôi khi họ phải dạy con không đem lòng tốt của mình để cho người khác lợi dụng.