Ðường về quê ngoại

Có hàng trăm con đường. Có con đường đưa ta lên non cao, có con đường đưa ta về biển rộng. Có con đường dẫn ta qua những miền quê, đưa ta tới thăm nhiều xứ sở. Có con đường rải nhựa thật êm, có con đường hai bên lung linh đèn sáng. Nhưng không gì thân thương bằng con đường xóm nhỏ đưa ta về quê ngoại yên bình.