Tìm hiểu về bột phong thủy Alofa

Sự đồn đoán vô căn cứ về bột phong thủy Alofa đã thực sự gây nên nhiều hoài nghi về sản phẩm này. Tuy nhiên, thực tế bột phong thủy Alofa là gì? Nó có thực sự lừa dối khách hàng hay không?