Dự đoán tình duyên bằng khoa học với Nanaya, ứng dụng lần đầu ra mắt tại Việt Nam đầu năm 2020

TP. Hồ Chí Minh (02/01/2019) – Nanaya, ứng dụng đầu tiên trên thế giới có khả năng dự đoán tình duyên tương lai của người dùng, chính thức ra mắt tại Việt Nam vào dịp đầu năm 2020.