Apple: Dữ liệu của khách hàng sẽ ở lại nếu đủ tiền trả

Apple đang tăng giá từng năm, đưa các sản phẩm và tính riêng tư của chúng ngày càng xa rời tầm với cả phần đông người mua có túi tiền vừa phải.