Thanh kiếm và cuộc cách mạng công nghiệp 5.0

GS. Nguyễn Tử Siêm đọc bài viết dưới đây và cho rằng: “Bị bom nguyên tử, nước Nhật đầu hàng, chứ không chịu chết. Chiến tranh kết thúc cả nửa thế kỷ mà người lính Nhật sống như phỉ vẫn không đầu hàng..."

Hoa lan đột biến đắt hơn vàng?

Một giò lan đột biến nhiều khi có giá hàng trăm triệu đồng để cả tỷ đồng vẫn có người tìm kiếm sở hữu bằng được. Vậy tại sao hoa lan đột biến lại quý và có giá trị đắt hơn cả vàng?