Nâng cao bảo vệ sức khỏe đường ruột

Sức khỏe đường ruột đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe tổng thể ở mỗi con người. Nó có mối liên quan mật thiết với hệ miễn dịch, tinh thần, bệnh tự miễn, rối loạn nội tiết, tình trạng da và ung thư.