Khi nào được cắt điện sinh hoạt của người dân?

Nếu bên bán điện tự ý ngừng, giảm mức cung cấp điện trái với quy định của pháp luật thì phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo khoản 3 Điều 14 Luật điện lực 2004, sửa đổi bổ sung 2012.

Có được bán đất khi thiếu chữ ký của chồng?

Sau khi được tòa án chỉ định là người giám hộ, bạn có quyền đại diện theo pháp luật cho chồng bạn để chuyển nhượng phần tài sản của anh ấy trong khối tài sản chung vợ chồng.

Bị cây ngã đè, ai bồi thường?

Có một số trường hợp người dân đang đi đường thì bị nhánh cây rơi trúng gây thương vong. Nhiều người thắc mắc gặp trường hợp này đơn vị nào sẽ phải bồi thường, thủ tục ra sao?

Thông tin quảng cáo