Làm răng giả có được thanh toán BHYT?

Các trường hợp sử dụng vật tư y tế thay thế bao gồm chân tay giả, mắt giả, răng giả, kính mắt, máy trợ thính không được hưởng BHYT.

Trường hợp nào được đóng BHXH tự nguyện 1 lần?

Theo quy định của Luật BHXH hiện hành, những trường hợp đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH có thể tham gia BHXH tự nguyện để đủ điều kiện thời gian hưởng chế độ hưu trí.

Khi nào được cắt điện sinh hoạt của người dân?

Nếu bên bán điện tự ý ngừng, giảm mức cung cấp điện trái với quy định của pháp luật thì phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo khoản 3 Điều 14 Luật điện lực 2004, sửa đổi bổ sung 2012.

Có được bán đất khi thiếu chữ ký của chồng?

Sau khi được tòa án chỉ định là người giám hộ, bạn có quyền đại diện theo pháp luật cho chồng bạn để chuyển nhượng phần tài sản của anh ấy trong khối tài sản chung vợ chồng.