"Tốt số hơn cố làm" có đúng không?

Có phải cuộc sống của mỗi chúng ta đều đã được Thượng Đế an bài rồi không? Nếu quả thật là vậy xin hãy chỉ cho tôi những ý định của Ngài?

Miến So sản vật nổi tiếng miền danh thắng Xứ Đoài

Phơi miến sân đình làng So là một trong 20 tấm ảnh của Trần Tuấn Việt vừa giành chiến thắng tại Cuộc thi ảnh của Viện Smithsonian (Mỹ). Hoạt động này đã tôn vinh Miến So sản vật nổi tiếng miền danh thắng Xứ Đoài.

Sản xuất lúa hữu cơ sẽ góp phần bảo vệ môi trường

Sau vụ đầu tiên thử nghiệm SX lúa theo hướng hữu cơ với những thành công bước đầu và được bà con nhiệt tình hưởng ứng, nhà doanh nghiệp, nhà quản lý đã tiếp tục đồng hành triển khai làm trên quy mô rộng.