Có thể đổi ngày sinh trên CMND?

Tôi 19 tuổi, tôi mới làm CMND đượcmột thời gian. Nhưng mới đây, tôi đã tìm lại được cha mẹ đẻ của mình. Cha mẹ tôi cho biết ngày sinh của tôi là ngày khác. Vậy xin hỏi, tôi có thể thay đổi ngày sinh trên CMND không?