Dấu hiệu bị nghiện Internet

Bạn có phải là người nghiện internet? Nếu sở hữu 5/10 biểu hiện dưới đây, bạn nên lên kế hoạch tự ‘cai nghiện’ cho mình.

Người khen ta chưa chắc đã là bạn ta?

Nước sâu thì dòng chảy chậm, người tôn quý thì ăn nói từ tốn, khiêm nhường. Con người chỉ mất 2 năm để "học nói" nhưng phải mất cả đời để học cách "không nói" khi không thật cần thiết hay sự "im lặng" đúng lúc.

Thông tin quảng cáo