Miến So sản vật nổi tiếng miền danh thắng Xứ Đoài

Phơi miến sân đình làng So là một trong 20 tấm ảnh của Trần Tuấn Việt vừa giành chiến thắng tại Cuộc thi ảnh của Viện Smithsonian (Mỹ). Hoạt động này đã tôn vinh Miến So sản vật nổi tiếng miền danh thắng Xứ Đoài.