Vì sao trai Tây lại mê mệt gái Mông?

Ngoài ra, đám trai Tây thích các cô gái Mông còn vì các cô rất thật thà, cách thể hiện ngôn từ cũng rất hay, giọng nói rất nhẹ, dễ nghe.