Giả mạo giấy tờ để chiếm đoạt tiền tỷ

Bà Nguyễn Thị Chức (1957, xã Tam Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam) khi đi chữa bệnh bất ngờ nhận được tin diện tích đất của gia đình bị người khác làm giả giấy tờ, chữ ký và đã chuyển nhượng cho người khác.