Quảng Nam: Xem xét tích nước hồ chứa thủy điện Sông Tranh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Huỳnh Khánh Toàn vừa chỉ đạo Sở Công thương phối hợp với các ngành liên quan trình văn bản tham mưu UBND tỉnh phê duyệt về việc tích nước đối với công trình thủy điện Sông Tranh 3.

Bất cập về thủy điện, hồ chứa thủy lợi ở Tây Nguyên

Ở Tây Nguyên hầu như tỉnh nào cũng thu hút nhiều nhà đầu tư xây dựng các công trình thủy điện lớn, nhỏ và hồ chứa thủy lợi. Tuy nhiên, những bất cập về thủy điện, thủy lợi đã tác động đến môi trường, vốn rừng...