Thận trọng khi dùng 4 thuốc cản quang gadolinium

Ủy ban Đánh giá các nguy cơ Cảnh giác dược (PRAC) thuộc Cơ quan Quản lý dược phẩm châu Âu vừa thông báo tạm dừng số đăng ký của bốn thuốc cản quang gadolinium bao gồm acid gadobenic...