Tết cho người nghèo: Không ai bị bỏ lại phía sau?

Tết Xuân Kỷ Hợi 2019 đang đến gần, đây cũng là năm thứ 2 của phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020 đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.