Kỳ cục kiểu thi hành án “tiện tay dắt dê”

Kê biên tài sản vượt quá quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự, Thi hành án dân sự huyện Thường Tín có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng.