Phải 'yêu' mới ngủ ngon: Liệu có bình thường?

Có đúng là nếu vợ chồng “quan hệ” trước khi đi ngủ mỗi đêm sẽ thu được những lợi ích sức khỏe hay không? Vấn đề của tôi là, tôi thường không thể ngủ được trừ khi được “yêu”.