Áo học trò khét mùi thuốc pháo

Nó khét lẹt hơn hàng cấm và cả súng mà họ gửi hình qua zalo, gửi “con đường” ứng trả tiền mua súng rồi “nhận lời” cung cấp đủ loại cho chúng tôi.