Cá chết trắng bờ đập Hố Chuối, Quảng Ngãi

Những ngày qua, đập Hố Chuối xảy ra tình trạng cá chết nổi la liệt. Dọc các tuyến kênh quanh đập, cá chết tấp vào bờ dày đặc. Loại cá chết chủ yếu là cá diếc, trắm cỏ, mè...