Hãy dạy trẻ 8 quy tắc để tránh bị xâm hại tình dục

Chúng ta dạy trẻ đủ thứ để giữ an toàn từ rất sớm như tránh xa kim loại nóng, qua đường phải nhìn xe,v.v..., nhưng có một việc thường mà người ta thường tránh né cho đến khi trẻ "đủ lớn", đó là giữ an toàn thân thể.

Hãy dạy trẻ 8 quy tắc để tránh bị xâm hại tình dục

Chúng ta dạy trẻ đủ thứ để giữ an toàn từ rất sớm như tránh xa kim loại nóng, qua đường phải nhìn xe,v.v..., nhưng có một việc thường mà người ta thường tránh né cho đến khi trẻ "đủ lớn", đó là giữ an toàn thân thể.