Formosa chôn chất thải đe dọa môi trường sống

PGS.TS Trần Hồng Côn (Khoa Hoá học - Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng: “Việc chôn lấp rác thải xuống đất đe dọa trực tiếp đến môi trường và sức khỏe người dân”.