Loạn thuốc 'chợ Facebook'

Có loại thuốc mà người đang đau dạ dày, chỉ cần uống 1-3 liệu trình, không cần bác sĩ khám chỉ cần alô 5 phút rồi mua thuốc uống là khỏi trên chợ Facebook.