Phút bừng tỉnh của "phù thủy gây mê"

Đi từ những khổ đau đến hành trình tội ác, trôi mãi trong con đường tù tội, nữ phạm nhân đã bạc mái đầu ngồi khóc trước pháp đình khi cảm nhận được mình thực sự cô đơn.