Sai phạm 'chồng' sai phạm tại chung cư Eco Green City

Được quảng cáo rầm rộ qua các phương tiện thông tin với những lời hoa mỹ, tươi đẹp nhưng chỉ sau khi nhận bàn giao nhà được vài tháng nhiều dân cư tại Chung cư Eco Green City đã “tố” hàng loạt bất cập, sai phạm của