Hàng loạt sai phạm trong công tác cán bộ

Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Vũ Trí Quý - Giám đốc BVĐK huyện Yên Dũng, Sở Y tế tỉnh Bắc Giang khẳng định đó là tố cáo sai. Tuy nhiên, Sở Y tế cũng chỉ ra hàng loạt những sai phạm tại Bệnh viện này.