Người khắc bút cuối cùng đất Hà thành

Đối với ông Quý, mỗi một nét khắc là một linh hồn, một kỷ niệm. Cả cuộc đời gắn bó với nghề không nhằm mục đích mưu sinh, ông gắn bó với nghề là để bảo tồn cái nghề "lưu dấu thời gian" của đất Hà thành xưa.